สมัครเข้าเล่นฟุตบอลออนไลน์เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีช่องทางติดต่อมากถึง 5 ช่องทาง 1.Call Center 2.Email 3.Live Chat 4.Website เป็นต้น คุณจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลอย่างแน่นหนา ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะไม่มีการเปิดเผยใครรับทราบอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นขอดีที่สมาชิกไว้วางใจจากเรา